SUMANT

LA NOSTRA MISSIÓ

Ser un grup de referència en l'atenció i acompanyament a mares, pares i familiars de persones LGTB+ i criatures diverses quant a la seua orientació afectiva, expressió i identitat de gènere.
Oferim una veu que desmunt, en tots els àmbits socials, prejudicis i estereotips per a arribar a l'erradicació de la LGTB+fòbia.

LA NOSTRA VISIÓ

El reconeixement i aplicació dels drets recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans (1948), la Convenció sobre els Drets del Xiquet (1989) i els Principis de Yogyakarta (2006). Vetllem per una societat capaç d´acollir cadascuna de les persones en la seua singularitat, respectant el seu desenvolupament ple i saludable que garantisca la lliure expressió de gènere. La família com a un espai segur de protecció, amor, respecte i acompanyament.

QUÈ VOLEM?

Visibilitzar altres models familiars existents. Promoure el coneixement sobre la diversitat afectiva, d'expressió i identitat de gènere, com a realitats de la vida humana. Encoratjar a mares, pares i familiars a acompanyar, des de l'escolta activa, el respecte profund i el bon tracte a les seues filles, fills i hijes LGTB+ i a les seues criatures diverses. Possibilitar-los informació, recursos i espais segurs per al seu desenvolupament integral com a persones.

ELS NOSTRES FINS

Els fins de l'associació són:

DONAR SUPORT

Oferir un espai segur on acollir, informar i orientar a aquelles mares, pares i/o altres familiars que ho sol·liciten, quan una filla, fill i/o hije mostra una orientació afectiva, identitat i/o expressió de gènere diversa i no hegemònica. Acompanyar a les famílies que ho sol·liciten, en el seu procés i recorregut vital, fins a la total integració de la seua nova realitat familiar.

SENSIBILITZAR

Donar a conéixer i fer partícip a la població en general, i a col·lectius de mares, pares i familiars en particular, sobre el fet que existeix una infància, adolescència i joventut diversa en orientació afectiva, identitat i/o expressió de gènere no hegemòniques. I que aquesta infància, adolescència i joventut diversa, té dret a viure efectiva i plenament, en condicions d'igualtat, llibertat i seguretat.

SOCIALITZAR

Crear i establir espais comuns de trobades i convivències on compartir experiències amb altres famílies que també tenen filles, fills i/o hijes lesbianes, gais, bi, trans* o amb una expressió de gènere diversa i no hegemònica i, a més, en alguns casos, hijas, hijos y/o hijes amb una orientació afectiva, identitat i/o expressió de gènere que és l'hegemònica en la nostra societat. Oferir, en aquestes convivències i trobades, models referencials entre iguals, a més de nous models familiars i d'estils de criança.

INTERCEDIR I REIVINDICAR

Intercedir en l'espai social i denunciar aquelles accions que, arribant al nostre coneixement, vagen en contra dels drets efectius i llibertats plenes, que posseeix qualsevol infància, adolescència i joventut diversa en orientació afectiva, identitat i/o expressió de gènere no hegemòniques.

PREVINDRE

Desenvolupar programes de prevenció en la mesura de les nostres possibilitats, respecte a aquella violència que a vegades és exercida, ja siga per acció o omissió, en etapes determinants i especialment sensibles del desenvolupament humà com són la infància, l'adolescència i la joventut diversa en orientació afectiva, d'identitat i/o expressió de gènere no hegemòniques.
Els fins de la nostra associació estan basats en premisses de bon tracte, acolliment, confidencialitat, respecte, democràcia, transparència, esperança, alegria, creació d'espais de pensament reflexiu i visió interseccional social.

Visibilitzar altres models familiars existents.
Promoure el coneixement sobre la diversitat afectiva, d'expressió i identitat de gènere, com a realitats de la vida humana. Encoratjar a mares, pares i familiars a acompanyar, des de l'escolta activa, el respecte profund i el bon tracte a les seues filles i fills LGTB+ i a les seues criatures diverses.
Possibilitar-los informació, recursos i espais segurs per al seu desenvolupament integral com a persones.

Oferir un espai segur on acollir, informar i orientar a aquelles mares, pares i/o altres familiars que ho sol·liciten, quan una filla i/o un fill 1 mostra una orientació afectiva, identitat i/o expressió de gènere diversa i no hegemònica. Acompanyar a les famílies que ho sol·liciten, en el seu procés i recorregut vital, fins a la total integració de la seua nova realitat familiar.

Donar a conéixer i fer partícip a la població en general, i a col·lectius de mares i pares en particular, sobre el fet que existeix una infància, adolescència i joventut diversa en orientació afectiva, identitat i/o expressió de gènere no hegemòniques. I que aquesta infància, adolescència i joventut diversa, té dret a viure efectiva i plenament, en condicions d'igualtat, llibertat i seguretat.

Crear i establir espais comuns de trobades i convivències on compartir experiències amb altres famílies que també tenen filles i/o fills lesbianes, gais, *bi, trans* o amb una expressió de gènere diversa i no hegemònica i, a més, en alguns casos, filles i/o fills amb una orientació afectiva, identitat i/o expressió de gènere que és l'hegemònica en la nostra societat. Oferir, en aquestes convivències i trobades, models referencials entre iguals, a més de nous models familiars i d'estils de criança.

Intercedir en l'espai social i denunciar aquelles accions que, arribant al nostre coneixement, vagen en contra dels drets efectius i llibertats plenes, que posseeix qualsevol infància, adolescència i joventut diversa en orientació afectiva, identitat i/o expressió de gènere no hegemòniques.

Desenvolupar programes de prevenció en la mesura de les nostres possibilitats, respecte a aquella violència que a vegades és exercida, ja siga per acció o omissió, en etapes determinants i especialment sensibles del desenvolupament humà com són la infància, l'adolescència i la joventut diversa en orientació afectiva, d'identitat i/o expressió de gènere no hegemòniques.
Els fins de la nostra associació estan basats en premisses de bon tracte, acolliment, confidencialitat, respecte, democràcia, transparència, esperança, alegria, creació d'espais de pensament reflexiu i visió interseccional social.