març de 2020

TRANSPARÈNCIA

Amb la denominació ​∑ SUMANT. Associació de Mares i Pares de LGTB+ i d’una infància diversa en expressió i/o identitat de gènere, ​es constitueix en el territori de la Comunitat Valenciana una agrupació de mares i pares de criatures i/o adolescents que tenen una expressió fluida de gènere, i/o adolescents i joves lesbianes, gais, bi, trans*, i/o altres realitats diverses, representades per les sigles LGTB+.

Amb la denominació ​∑ SUMANT. Associació de Mares i Pares de LGTB+ i d’una infància diversa en expressió i/o identitat de gènere, ​es constitueix en el territori de la Comunitat Valenciana una agrupació de mares i pares de criatures i/o adolescents que tenen una expressió fluida de gènere, i/o adolescents i joves lesbianes, gais, bi, trans*, i/o altres realitats diverses, representades per les sigles LGTB+.